Thời gian thành lập và phát triển

Azud được thành lập vào những năm 80 tại một trong những khu vực khô hạn nhất tại Châu Âu. Sự khan hiếm nước của khu vực này đã đánh dấu tầm nhìn kinh doanh của chúng tôi đến ngày hôm nay: thúc đẩy “The Culture of Water” - “Kỉ nguyên nước”, định giá tài nguyên nước và môi trường xung quanh.

Về Azud

Hiện tại Azud là công ty toàn cầu với trụ sở chính tại Tây Ban Nha và các chi nhánh tại Ấn Độ, Mexico, Brazil và Trung Quốc với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành. Azud hiện đang có mặt tại hơn 100 quốc gia với đội ngũ hơn 500 người trên khắp thế giới.

Lĩnh vực hoạt động của Azud

Nhiệm vụ của chúng tôi là phát triển công nghệ để quản lý nước thực sự hiệu quả, thúc đẩy đổi mới công nghệ liên tục để phát triển các sản phẩm mới.

Chúng tôi mang đến cho khách hàng

  • Trình độ cao của chất lượng và tìm kiếm sự xuất sắc
  • Thương hiệu được định vị trên thị trường quốc tế
  • Tập trung, công nghệ và phạm vi các sản phẩm cạnh tranh

Chúng tôi mang đến cho khách hàng

  • Hợp tác chặt chẽ và bền vững với khách hàng
  • Đội ngũ chuyên gia năng động và đa dạng
  • Chuyên môn hóa và dịch vụ kỹ thuật

Cam kết với xã hội

Hỗ trợ phát triển khoa học trong các trường đại học và trung tâm nghiên cứu

Dự án ITER: giáo dục trẻ em để cải thiện chất lượng cuộc sống

Tích hợp quản lý môi trường AZUD - SICMA