Thông Tin Thêm

Toàn bộ dữ liệu về sản phẩm.

Không có sản phẩm nào.
Không có giải pháp nào.
Không có tải xuống nào.
THÔNG TIN THÊM

Tìm hiểu thêm về sản phẩm.

DÂY TƯỚI NHỎ GIỌT AZUD GREENTEC

Dây tưới nhỏ giọt tích hợp mắt nhỏ giọt và có lựa chọn bù áp suất hay không bù áp suất. Dây màu nâu và dây màu đen với kích thước Ø16.

Advantage

  1. Tiết kiệm nước và năng lượng khi hoạt động ở điều kiện áp suất thấp.


  2. Dùng tưới cảnh quan.


  3. Hệ thống tích hợp: tiết kiệm chi phí lắp đặt.


  4. Kiểm soát quá trình tưới tốt hơn.


Specifications

MODELS