Thông Tin Thêm

Toàn bộ dữ liệu về sản phẩm.

Không có sản phẩm nào.
Không có giải pháp nào.
Không có tải xuống nào.
Không có dự án liên quan.
THÔNG TIN THÊM

Tìm hiểu thêm về sản phẩm.

BỘ LỌC AZUD MODULAR 300

Bộ lọc Azud Modular 300 được sản xuất nhằm mục đích tối thiểu việc bảo trì và tối ưu sự an toàn trong quá trình lọc.

Tối đa hóa hiệu suất sản phẩm và tối thiểu hết mức tần suất, cường độ của việc bảo trì.

Advantage

 1. An toàn tối đa.


  Sản phẩm được nghiên cứu thiết kế và vật liệu sử dụng trong sản xuất đảm bảo kéo dài tuổi thọ sản phẩm tối đa và tăng độ bền bỉ cùng với thời gian.

 2. Diện tích lọc lớn.


  Các lớp lọc của Azud từ 100 đến 200 micron.

 3. Tính mô đun.


  Tính linh hoạt và tương thích. Hệ thống cho phép một loạt các tính năng với số lượng bộ phận tối thiểu.

 4. Sản xuất bằng nguyên liệu nhựa.


 5. Ít phải bảo trì, bảo dưỡng.


  Bảo trì đơn giản. Không cần sử dụng thêm dụng cụ để bảo trì.

 6. Tiết kiệm nước và năng lượng.


Specifications

MODELS
 • 2N
 • 2S
 • 3C
 • 3N
 • 4N
 • 4S
 • 6N

Diện tích bộ lọc (cm²)

1300

Diện tích bộ lọc (cm²)

1730

Diện tích bộ lọc (cm²)

1300

Diện tích bộ lọc (cm²)

1730

Diện tích bộ lọc (cm²)

2600

Diện tích bộ lọc (cm²)

3460

Diện tích bộ lọc (cm²)

3460