Nghiên cứu và phát triển

Azud luôn đặt kiến thức, quá trình nghiên cứu, sự phát triển và đổi mới lên hàng đầu trong quá trình phát triển. Nghiên cứu và phát triển công nghệ luôn luôn là những hạng mục chính của thương hiệu Azud.

Azud luôn áp dụng toàn bộ kiến thức thu được trong quá trình nghiên cứu & phát triển hằng ngày tại các nhà máy, sản phẩm và giải pháp, đây chính là cách để tạo được sự khác biệt trong quá trình phát triển và củng cố thương hiệu Azud trên thị trường.

Hiện tại, tầm nhìn của Azud hướng trực tiếp kiên quyết vào những thách thức và cơ hội tương lai của xã hội. Chúng tôi tìm kiếm lời giải đáp và những phát triển mới nhằm tối ưu hóa hiệu suất các sản phẩm và giải pháp với một mục tiêu rõ ràng: tiết kiệm nước, sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững.

Dấu ấn công nghệ quan trọng

Sự phát triển của công ty bị ảnh hưởng bởi khả năng thích ứng với nhu cầu thị trường thông qua sự phát triển công nghệ. Là một công ty sản xuất, tại AZUD, chúng tôi nhận ra rằng một ý tưởng tốt sẽ không là gì nếu quá trình sản xuất sản phẩm không thành công. Chiến lược đầu tư vào công nghệ, thiết bị kỹ thuật và con người, và quá trình đào tạo nhân sự liên tục trong mỗi dự án là một phần trong chiến lược tổng thể của công ty.

Những cộng sự xuất sắc

Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, Azud luôn có sự hỗ trợ đắc lực của các cơ quan nhà nước, các trường đại học, trung tâm đào tạo, các trung tâm nghiên cứu cộng đồng cũng như tư nhân.

Sự hỗ trợ chủ yếu của các đơn vị như Viện Phát Triển Vùng Murcia (INFO), Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Công Nghiệp, Du lịch và Thương mại hoặc trung tâm Phát Triển Công nghệ Công nghiệp (CDTI), những trường đại học như là Đại học Bách Khoa Cartagen, Đại học Công Giáo Murcia hoặc Đại học Bách Khoa Valencia, các tổ chức nghiên cứu cộng đồng và tư nhân như CEBAS-CSIC, IVIA (Viện Nghiên cứu Nông Nghiệp của Đại học Valencia), CIFACITA (Trung tâm nghiên cứu và đào tạo tư nhân áp dụng cho các loại cây trồng cần công nghệ tiên tiến chuyên sâu) và các cơ sở như Trung tâm ETIFA (trung tâm đổi mới Công Nghệ)...