Thông Tin Thêm

Toàn bộ dữ liệu về sản phẩm.

Không có giải pháp nào.
Không có tải xuống nào.
Không có dự án liên quan.
THÔNG TIN THÊM

Tìm hiểu thêm về sản phẩm.

Cây ngô

Cây ngô là loại cây trồng của nhiều gia đình có nguồn gốc từ Trung Mỹ từ cách đây hàng ngàn năm. Sản lượng của loại cây này đạt được 790 triệu tấn ngũ cốc trong 158 triệu ha. Các quốc gia sản xuất chính là Mỹ, Trung Quốc, Brazil, chiếm gần 62% sản lượng của toàn thế giới.

Yêu cầu về khí hậu và đất đai

Cây ngô yêu cầu khí hậu mẫu trong giai đoạn phát triển của nó. Chúng cần rất nhiều ánh sáng và ở vùng có khí hậu ẩm, chúng cho sản lượng thấp hơn. Trong quá trình nảy mầm của hạt giống, nhiệt độ của cây cần dao động xung quanh 20 độ C. Cây ngô không chịu được nhiệt độ thấp và giá lạnh.

Cây ngô có thể được trồng trong nhiều loại đất khác nhau, tuy nhiên, theo khuyến nghị: chúng nên được trồng trong các loại đất giàu chất dinh dưỡng, thoát nước tốt, đất mặn với khả năng giữ nước tốt.

Khoảng cách cây trồng

Phụ thuộc vào từng giống cây, khoảng cách giữa các hàng cây có thể dao động từ 1 và 1,5m và khoảng các giữa các cây có thể từ 20 đến 25cm.

Hệ thống tưới

Ngô là loại cây cần tưới nước với lượng nước là 5mm/ngày.

Cường độ tưới và tần suất tưới thay đổi theo chu kỳ sinh trưởng phát triển của cây trồng. Trong quá trình nảy mầm, khi cây chuẩn bị phát triển, chúng cần ít nước hơn nhưng phải duy trì một độ ẩm không đổi. Trong quá trình sinh trưởng, cây cần một lượng nước nhiều hơn và khuyến khích nên tưới từ 10 đến 15 ngày trước khi cây ra hoa.

Giai đoạn ra hoa là giai đoạn quan trọng nhất, bởi vì giai đoạn này ảnh hưởng đến chất lượng của sản lượng thu được, vì vậy cần tưới nước để duy trì độ ẩm, cho phép diễn ra quá trình thụ phấn. Cuối cùng, để làm dày và làm chín lõi ngô, lượng nước được tưới phải giảm đi.