Thông Tin Thêm

Toàn bộ dữ liệu về sản phẩm.

Không có giải pháp nào.
Không có tải xuống nào.
Không có dự án liên quan.
THÔNG TIN THÊM

Tìm hiểu thêm về sản phẩm.

Cây mía

Cây mía là loại cây rất dễ dàng đồng hóa bức xạ mặc trời, có hiệu suất khoảng 2% trong việc chuyển đổi năng lượng sinh khối. Đặc tính này giúp tăng khả năng thương mại về lợi nhuận của những sản phẩm cần chiết xuất, trong đa số trường hợp có giá trị kinh tế cao hơn so với sản xuất đường.

Hình thức trồng mía để canh tác cho giá trị cao hơn so với các loại cây trồng khác. Tuy nhiên, loại cây trồng này cũng phải đối mặt với các vấn đề thiếu nước. Để đối mặt với thực tế này, tính hiệu quả và lợi thế của phương pháp tưới nhỏ giọt được nhận định là, phương pháp cải tiến tuyệt vời trong khai thác nông nghiệp nơi mà cây trồng được giới thiệu.

Yêu cầu khí hậu và đất đai

Cây mía không chịu đuuoowjc nhiệt độ dưới 0 độ C, mặc dù trong một số trường hợp, cây mía vẫn chịu được nhiệt độ ở mức -1 độ C, tùy thuộc vào thời gian đóng băng. Nhiệt độ tối ưu để phát triển là trong khoảng 30 độ C, với độ ẩm tương đối cao và cung cấp nước tốt.

Cây này phát triển, thích nghi với nhiều loại đất,, phát triển tốt hơn và cho nhiều đường hơn nếu lượng nước và phân bón được tưới đúng, tưới đủ. Chỉ trong đất chua, đất nhiễm phèn mới gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Khoảng cách cây trồng

Có hai mô hình của khoảng cách cây trồng: dãy cây trồng đơn giản, 125 - 150cm hoặc các dãy kép, với khoảng cách 90 cm bên trong mỗi cặp và 180 - 210 cm giữa các cặp cây.

Hệ thống tưới cây trồng

Cây mía thường cần nhiều nước, ni tơ, phốt pho, kali và một số nguyên tố vi lượng khác trong phân bón. Tưới nhỏ giọt sẽ loại bỏ các tính không chắc chắn thông thường của phương pháp tưới từ nguồn nước đến từ hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, phương pháp tưới truyền thống được sử dụng trong việc trồng mía để thương mại, kinh doanh không cho phép sử dụng tiềm năng di truyền cao để sản xuất sinh khối và giảm hiệu quả của nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên.

  • Xác lập vụ mùa của cây mía: Các mức độ ẩm phải chính xác để tạo sự thuận lợi cho sự nảy mầm của chồi lá, đảm bảo cho sự phát triển đồng đều một lượng lớn thân cây.
  • Mầm và sự phát triển của mầm: Hệ thống tưới cần phải đảm bảo, với thiết kế đầy đủ của hệ thống, tần suất và thời gian tưới phù hợp, vì khi sẽ có bộ rễ rất lớn khi ở độ cao 40 cm, cây được cung cấp một lượng lớn độ ẩm.

  • Cây chín, hình thành đường và thu hoạch: Hệ thống tưới phải cho phép kiểm soát độ ẩm của đất để đạt được, theo cách này, sự căng thẳng trong cây sẽ làm chậm quá trình sinh trưởng của thực vật và dẫn đến tăng tỷ lệ đường và chín.