Thông Tin Thêm

Toàn bộ dữ liệu về sản phẩm.

Không có giải pháp nào.
Không có tải xuống nào.
Không có dự án liên quan.
THÔNG TIN THÊM

Tìm hiểu thêm về sản phẩm.

Cây khoai tây

Khoai tây bắt nguồn từ vùng đất Andes và đây là một trong những cây trồng quan trọng trên thế giới. Khoai tây xuất hiện tại Châu Âu từ thế kỷ 16 tại hai nơi khác nhau: một là tại Tây Ban Nha vào năm 1570 và một là tại Quần đảo Anh vào năm 1588 và 1593, từ đó, khoai tây bắt đầu phổ biến dần tại các quốc gia còn lại tại Châu Âu. Sản lượng hằng năm rơi vào khoảng 300 triệu tấn củ tươi trong diện tích đất 19.5 triệu ha. Châu Á và Châu Âu là những khu vực có sản lượng lớn trên toàn thế giới, với hơn 80% sản lượng. Ngày nay, Trung Quốc là đơn vị sản xuất khoai tây rất lớn. Lượng tiêu thụ khoai tây của châu á gần bằng nửa lượng tiêu thụ của toàn thế giới, tuy nhiên dân số đông cho thấy sản lượng trên đầu người chỉ rơi vào khoảng 25kg vào năm 2005. Vì vậy, người Châu Âu tiêu thụ khoai tây nhiều hơn cả.

Yêu cầu khí hậu và đất đai

Nhiệt độ tối ưu của loại cây khoai tây rơi dao động ở mức 20 độ C. Nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành củ và gia tăng sự phát triển của dịch bệnh cho cây. Nhiệt độ quá lạnh cũng gây hỏng cây, củ khoai tây còn quá nhỏ và không thể phát triển nổi.

Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển khoai tây, bởi vì ánh sáng là yếu tố tác động đến sự hình thành củ khoai tây. Thời gian ánh sáng ngắn thì thường tốt cho củ và ánh sáng dài hơn giúp củ phát triển. Hơn nữa, thời gian ánh snasg dài cũng ảnh hưởng đến đầu ra của cây trồng. Cường độ ánh sáng cũng tác động đến sự ra hoa.

Khoảng cách cây trồng

Các củ khoai tây thường được trồng trên luống rộng đến 0.5m, khoảng cách giữa hai luống thường từ 0.3m. Nếu đồn điền vườn khoai tây được tưới đầy đủ, cuối mùa vụ có thể đạt được năng suất cao hơn bình thường.

Việc lựa chọn khoảng cách cây trồng không ảnh hưởng trực tiếp đến đầu ra của sản lượng, nhưng nếu mật độ quá cao, điều này có thể khiến nông dân chủ thu được củ nhỏ hơn, vì nhu cầu lớn về ánh sáng, nước và chất dinh dưỡng.

Hệ thống tưới

Đây là một loại cây trồng có nhu cầu tưới nước cao và từ khi gieo hạt, tình hình thủy canh của đất có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tiến hóa của cây trồng.