Thông Tin Thêm

Toàn bộ dữ liệu về sản phẩm.

Không có sản phẩm nào.
Không có giải pháp nào.
Không có tải xuống nào.
Không có dự án liên quan.
THÔNG TIN THÊM

Tìm hiểu thêm về sản phẩm.

Cây Cà Chua

Cà chua là một trong những loại thực phẩm nông nghiệp phổ biến nhất thế giới và thậm chí, có giá trị kinh kế cao. Nhu cầu về cà chua liên tục tăng.

Sản lượng cà chua đạt 85 triệu tấn vào năm 2007 và các quốc gia có sản lượng cà chua cao như Trung Quốc, Mexico, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Ý và Ai Cập. Liên tục, theo dữ liệu của FAO, Châu Á góp phần với không quá 50%, tiếp theo là Châu Mỹ với 20% và châu Âu là 15%, phần còn lại là nguồn cung từ Châu Đại Dương và Châu Phi.

Yêu cầu về khí hậu và đất đai

Nhiệt độ lớn hơn 35 độ C sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của quả cà chua, do sự phát triển không đúng của noãn và cây trồng nói chung. Sự chín của  trái cây bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, giá trị nhiệt từ 10 độ C đến cao hơn 30 độ C tạo ra các quả có màu sắc màu vàng.

Cây cà chua không có nhiều yêu cầu với đất. Loại cây này phát triển nhiều trong những vùng đất hút nước (nhiều dưỡng chất hữu cơ) như đất cát đất sét. Cà chua là loại cây trồng chịu đựng tốt các điều kiện về độ mặn từ đất cũng như nước tưới.

Khoảng cách cây trồng

Khoảng cách được thiết lập phụ thuộc vào kích thước của cây, và phụ thuộc vào giống thương mại. Khoảng cách giữa các hàng cây thông dụng nhất là từ 1,5 mét và 0,5m giữa các cây, mặc dù khi kích thước cây vừa phải để tăng mật độ của cây bằng cách tăng lên 2 cây bằng 1 mét vuông với khung 1m x 0.5m.