Chất lượng

Sự cân bằng, thỏa hiệp giữa chất lượng và hệ thống quản lý môi trường

Là đơn vị đi đầu, tiên phong trong việc bảo vệ môi trường toàn cầu

Thỏa hiệp, cam kết của chúng tôi với việc bảo vệ môi trường là một trong những nguyên tắc khác trong quá trình hoạt động của AZUD.

AZUD là một trong những đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực giới thiệu hệ thống quản lý môi trường, nhận chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14002. Hơn nữa, công ty đầu tư mỗi năm vào các biện pháp có lợi cho môi trường và thúc đẩy quản lý chính xác các vật liệu thải và tái chế.

Tối đa hóa chất lượng

Toàn bộ các tổ chức AZUD đều được định hướng để giữ tiêu chuẩn kỹ thuật đạt chất lượng cao nhất, dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001.